FIDE seminari za trenere i suce

U organizaciji Šahovskog kluba Rijeka i uz suradnju  Hrvatskog šahovskog saveza i komisije za FIDE trenere u Šahovskom domu u Rijeci održan je po prvi puta u Hrvatskoj seminar za Fide trenere. Predavači na seminaru bili su Fide senior treneri, velemajstor i predsjednik komisije Adrian Mihaljčišin te George Mohr iz Slovenije.
Tijekom tri dana predavanja ispit za Fide trenera i Fide instruktore položili su slijedeći kandidati:

1 Srđan Šale Hrvatska FIDE trener
2 Vjekoslav Živković Hrvatska FT
3 Silvester Žigar Rijeka FT
4 Josip Rukavina Rijeka FT
5 Andrej Rubeša Rijeka Nacionalni instruktor
6 Danijel Rubeša Rijeka Nacionalni instruktor
7 Damir Vrhovnik Rijeka FIDE instruktor
8 Srđen Zelenika Rijeka FIDE trener
9 Ana Berke Rijeka FIDE instruktor
10 Ognjen Cvitan Rijeka FT
11 Ivan Mandekić Rijeka FT
12 Ante Šarić Hrvatska FT
13 Jasna Šakotić Srbija FIDE instruktor

FIDE SEMINAR ZA SUCE
9.11. - 12.11.2010.

Predavači na Fide seminaru za šahovske suce bili su međunarodni suci Vladimir Šakotić i Sava Stoisavljević.
Predavanja su održana od 09.-12.11.2010.god. a polaganju ispita bili su  prisutni:

Bojan Birk - Hrvatska
Igor Milovac - Hrvatska
Saša Jevtić - Srbija
Jesus Garcia - Španjolska
Kristijan Valković - Hrvatska
Mate Kolak - Hrvatska
Ana Srebrnić - Slovenija
Ivica Grgić -  BIH
Aleksandra Dimitrijević - Srbija

Kandidati su morali položiti 80% testa.
Ispit nisu položili Igor Milovac, Kristijan Valković.